Pengenalan

Wayang kulit merupakan salah satu seni persembahan melayu tradisional Kelantan yang masih diminati hingga kini. Sungguhpun�� puppet ��digunakan sebagai bahan utama dalam persembahan wayang kulit, tetapi konsepnya ia bukan suatu�� puppet show ��tapi lebih berbentuk�� shadow play .