Pengenalan

Wayang kulit merupakan salah satu seni persembahan melayu tradisional Kelantan yang masih diminati hingga kini. Sungguhpun puppet digunakan sebagai bahan utama dalam persembahan wayang kulit, tetapi konsepnya ia bukan suatu puppet show tapi lebih berbentuk shadow play.